JeugdCarnaval Son en BreugelHuishoudelijk reglement

Deze regels gelden zowel in de tent als voor de directe omgeving van de tent.

Algemene regels:

Alle aanwijzingen van medewerkers van Jeugd Carnaval Son en Breugel die verband houden met de huisregels, moeten direct opgevolgd worden. Klachten en of complimenten kunt u direct melden bij organisatie.

 • Medewerkers van Jeugd Carnaval Son en Breugel mogen bezoekers weigeren.
 • Indien je de tent verlaat wordt je bandje doorgeknipt en is het niet mogelijk dezelfde avond de tent te betreden.
 • Gevonden voorwerpen dienen bij de bar te worden ingeleverd en niet opgehaalde voorwerpen zijn vanaf donderdag na carnaval op te halen.
 • Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt.
 • Het is verplicht voor bezoekers om medewerking te verlenen aan controles aan en in kleding op wapen- en drugsbezit.
 • Het is verplicht voor bezoekers om medewerking te verlenen aan een blaastest.
 • Het is niet toegestaan voor bezoekers om foto’s te maken/te filmen voor commerciële doeleinden, alleen na goedkeuring door de organisatie.
 • Alleen toegang voor de jeugd van groep 12 t/m 17 jaar.
 • Het gebruik van de garderobe is voor alle bezoekers verplicht.

Het is verboden om:

 • Diefstal of vernielingen te plegen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Zich te op welke manier dan ook te misdragen.
 • Discriminerende opmerkingen te maken.
 • Beledigingen te uiten.
 • Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
 • Goederen te verhandelen of te helen.
 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.
 • Te roken in de feesttent.
 • Spuitconfetti te gebruiken i.v.m. schade aan de tent.
 • Selfiesticks mee naar binnen te nemen.

Het is niet toegestaan om:

 • Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Plastic bekers mee naar buiten te nemen.
 • Geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van de tent.
 • Jassen mee naar binnen te nemen.

De toegang kan geweigerd worden wanneer:

 • Er geen geldige schoolpas of legitimatiebewijs kan worden getoond.
 • Er twijfel bestaat over de echtheid van de schoolpas of een legitimatiebewijs.
 • Bezoekers onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.
 • De toegang eerder is ontzegd (ontzegging is gegeven).
 • Niet meegewerkt wordt aan controles op wapens en drugs.
 • Niet meegewerkt wordt aan een blaastest.

Bij het plegen van misdrijven:

 • Worden bezoekers aangehouden en worden relevante goederen (drugs/wapens) in beslag genomen.
 • Worden bezoekers direct overgedragen aan de beveiliging/politie.
 • Doet de organisatie aangifte of dienen een klacht in.

Alcoholbeleid bezoekers:

 • Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt.
 • Bezoekers zijn verplicht om mee te werken aan een blaastest, indien dit geweigerd wordt zal de toegang worden ontzegd. Restitutie van het toegangsbewijs zal niet plaatsvinden.
 • Bezoekers die positief blazen (alcohol gebruik) zal de toegang ontzegd worden. Gegevens van de bezoekers zullen worden genoteerd en overgedragen aan de des betreffende instanties. Restitutie van het toegangsbewijs zal niet plaatsvinden.

Overige bepalingen:

 • Bezoekers worden verplicht de aan hem of haar verstrekte polsbandjes zichtbaar te dragen.
 • Bij beschadiging van eigendommen en/of goederen aanwezig in de tent is de desbetreffende bezoeker aansprakelijk voor de ontstaande schade. Tevens zal de organisatie alle reparatie en/of vernieuwingskosten verhalen op de aansprakelijkgestelde bezoeker. Indien nodig wordt aangifte van vernieling gedaan bij de politie.

Bij niet naleving van de huisregels:

 • Wordt de bezoeker uit de tent verwijderd en zal hij/zij de toegang tot de tent ontzegd worden.
 • Wordt bij huisvredebreuk de beveiliging/politie ingeschakeld.
 • Worden de ouders/verzorgers direct ingelicht.

Slotbepaling:

 • In alle gevallen waarin de bepalingen van dit reglement niet voorzien, beslist Jeugd Carnaval Son en Breugel.
 • Jeugd Carnaval Son en Breugel behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande mededeling dit reglement eenzijdig te wijzigen.